Kurs HPAT - Medycyna w Irlandii - Eduworld
Bezpłatna konsultacja

Kurs HPAT

Przekonaj się jak wygląda HPAT oraz jak przygotować się do tego testu.

HPAT - struktura i zagadnienia

HPAT - struktura i zagadnienia

HPAT to test wstępny na medycynę w Irlandii. HPAT jest podzielony na trzy sekcje, a czas przeznaczony na jego napisanie to 150 minut. Na każdą część HPAT przypada inny zakres czasowy, a między pisaniem poszczególnych sekcji nie ma przerw.

 

Test HPAT zawiera pytania zamknięte z 4 lub 5 odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna. Pytania w sekcjach 1 i 2 mają formę pisemną (chociaż niektóre pytania z sekcji 1 mogą przedstawiać informacje w formie wizualnej lub tabelarycznej). Pytania w sekcji 3 oparte są w całości o materiały wizualne.

HPAT - koszt i rejestracja

HPAT koszt i rejestracja

Rejestracja na HPAT – zarejestrować należy się do 21 stycznia 17:15 GMT, a koszt podejścia do egzaminu wynosi 152€.

 

Ci, którzy nie zdążyli mogą zapisać się również w late application w okresie od 21 stycznia do 2 lutego - dodatkowy koszt zapisu na HPAT w tym trybie to 70€.

 

W przypadku przegapienia kolejnego terminu – jest jeszcze szansa. Można zapisać się maksymalnie do 4 lutego, jednak należy przygotować się na dodatkowy wydatek w wysokości 105€.

HPAT - kiedy się odbywa i w jakiej formie?

HPAT - kiedy się odbywa i w jakiej formie?

W roku 2022 HPAT odbywał się online w terminie od 18 do 26 lutego. W tym roku konkretne daty nie zostały jeszcze podane, wiadomo jednak, że HPAT odbędzie się pełni online, również w lutym. Wyniki zazwyczaj są publikowane pod koniec czerwca.

HPAT sekcje, czas i liczba pytań

Test HPAT jest podzielony na 3 sekcje

Logical Reasoning
and Problem Solving

I

44 pytania - 65 minut

Przykładowe pytania

Interpersonal
Understanding

II

36 pytań - 45 minut

Przykładowe pytania

Non-Verbal
Reasoning

III

30 pytań - 40 minut

Przykładowe pytania

Bob’s wife, Mary, has been in hospital recovering from a heart attack. The doctor informs Bob that she is now well enough to return home, although she will need to ‘take things easy for a while’.

 

Bob: I’m glad she can come home now Doctor, but I’m not sure I can look after Mary by myself. We live on our own, you know.

 

Doctor: Bob, it’s natural to feel a little anxious, but the best thing for Mary will be to be back in her own environment.

 

 

5. In his response, the doctor has

 

A) not realised that Bob is concerned.

B) not really dealt with Bob’s concerns.

C) responded to Bob’s concerns effectively.

D) made Bob feel bad about being concerned.

2. Following the doctor’s reply, Bob is likely to feel

 

A) relieved.

B empowered.

C) embarrassed.

D) apprehensive.

Tom's wife, Mary, has been in hospital recovering from a heart attack. The doctor informs Tom that she is now well enough to return home, although she will need to ‘take things easy for a while’.

 

Tom: I’m glad she can come home now Doctor, but I’m not sure I can look after Mary by myself. We live on our own, you know.

 

Doctor: Tom, it’s natural to feel a little anxious, but the best thing for Mary will be to be back in her own environment.

 

 

5. In his response, the doctor has

 

A) not realised that Bob is concerned.

B) not really dealt with Bob’s concerns.

C) responded to Bob’s concerns effectively.

D) made Bob feel bad about being concerned.

2. Following the doctor’s reply, Tom is likely to feel

 

A) relieved.

B empowered.

C) embarrassed.

D) apprehensive.

Michael’s wife, Mary, has been in hospital recovering from a heart attack. The doctor informs Michael that she is now well enough to return home, although she will need to ‘take things easy for a while’.

 

Michael: I’m glad she can come home now Doctor, but I’m not sure I can look after Mary by myself. We live on our own, you know.

 

Doctor: Michael, it’s natural to feel a little anxious, but the best thing for Mary will be to be back in her own environment.

 

 

5. In his response, the doctor has

 

A) not realised that Bob is concerned.

B) not really dealt with Bob’s concerns.

C) responded to Bob’s concerns effectively.

D) made Bob feel bad about being concerned.

2. Following the doctor’s reply, Michael is likely to feel

 

A) relieved.

B empowered.

C) embarrassed.

D) apprehensive.

 

 

*Dodatkowo dla osób chcących aplikować na kierunek magisterski Occupational Therapy (Professional Qualification) lub Speech and Language Therapy (Professional Qualification) na University of Limerick muszą podejść do części pisemnej, która jest podzielona na dwie części i trwa 60 minut.

HPAT - punktacja

HPAT punktacja

Maksymalnie z HPAT możesz zdobyć 300 punktów. Jednak najwyższy wynik osiągnięty w historii to 260 punktów. W kolejnym akapicie znajdziesz więcej informacji na temat punktacji i kryteriów przyjmowania studentów na medycynę w Irlandii.

 

 • Sekcja 1 = 40%
 • Sekcja 2 = 40%
 • Sekcja 3 = 20%
HPAT - Czy HPAT jest jedynym kryterium przyjęcia na studia medyczne w Irlandii?

Czy HPAT jest jedynym kryterium przyjęcia na studia medyczne w Irlandii?

Nie, oprócz HPAT znaczenie dla rekrutacji będą miały również Twoje wyniki z matur (oraz to jakie przedmioty na maturze będziesz zaliczać).

 

Możesz zdobyć maksymalnie następującą liczbę punktów:

 • Razem = 865 pkt.
 • Wyniki z matur = 565 pkt.
 • Wynik z HPAT = 300 pkt.

 

Najwyższy wynik osiągnięty w historii HPAT to około 260 punktów, natomiast w zeszłym roku było to około 225 punktów. Realnie wynik z HPAT powyżej 170 pkt jest bardzo dobrym wynikiem, a więcej niż 190 zdobywa jedynie 5% najlepszych.

HPAT - minimalne wyniki wymagane do dostania się na medycynę w Irlandii (2021)

HPAT - minimalne wyniki wymagane do dostania się na medycynę w Irlandii (2021)

 • University College Dublin - 743*
 • Trinity College Dublin - 743*
 • Royal College of Surgeons in Ireland - 741
 • University College Cork - 738
 • National University of Ireland, Galway - 737*

 

*= nie wszyscy studenci z takim wynikiem zostali przyjęci przez uczelnię

Kurs HPAT

Przygotowanie do HPAT - co konkretnie obejmują poszczególne sekcje?

HPAT sekcja 1: Logical Reasoning and Problem Solving

Na tę sekcję testu HPAT składają się przede wszystkim zadania oparte o krótkie teksty, część zadań jest również przedstawiona w formie graficznej. Ta sekcja egzaminu ocenia Twoją zdolność do rozumowania, wyciągania logicznych wniosków, znajdowania rozwiązań poprzez identyfikowanie istotnych faktów, oceniania informacji, wskazywania dodatkowych lub brakujących informacji oraz generowania i testowania prawdopodobnych hipotez. Na rozwiązanie każdego zadania w tej sekcji przypada średnio 88 sekund i łącznie można zdobyć aż 40% wszystkich punktów w ramach testu wstępnego na medycynę w Irlandii.

HPAT sekcja 2: Interpersonal Understanding

Ta część ocenia zdolność rozumienia i myślenia o ludziach. Pytania oparte są na scenariuszu, dialogu lub krótkim tekście pokazującym konkretne sytuacje interpersonalne. Do większości fragmentów jest kilka pytań. Celem tej sekcji jest przede wszystkim sprawdzenie Twojej zdolności rozpoznawania i rozumienia myśli, uczuć, zachowania i/lub intencji innych ludzi.

HPAT sekcja 3: Non-Verbal Reasoning

Pytania w tej sekcji mogą mieć kilka rodzajów. Wszystkie opierają się na wzorach lub sekwencjach kształtów i mają na celu ocenę umiejętności abstrakcyjnego rozumowania i rozwiązywania problemów w kontekstach niewerbalnych.

HPAT - Czy test HPAT jest trudny?

Czy test HPAT jest trudny?

HPAT to bardzo trudny test! Wielu praktykujących lekarzy uważa, że HPAT był najtrudniejszym testem, do jakiego kiedykolwiek przystąpili. Pytania są zupełnie inne niż te, które napotkasz w szkole lub na uczelni, a czas przeznaczony na wszystkie zadania jest bardzo krótki (średnio 81 sekund na jedno zadanie).

HPAT - podsumowanie tego co sprawdza test

HPAT - podsumowanie tego co sprawdza test

HPAT–Ireland został zaprojektowany w celu oceny umiejętności logicznego rozumowania i rozwiązywania problemów, a także rozumowania niewerbalnego oraz zdolności rozumienia myśli, zachowania i/lub intencji ludzi. Test kładzie duży nacisk na ogólne umiejętności i zdolności osobiste, które zostały zidentyfikowane jako ważne dla kompetentnego pracownika służby zdrowia. HPAT–Irlandia ma na celu uzupełnienie osiągnięć akademickich; nie sprawdza wiedzy akademickiej i nie wymaga szczególnego zrozumienia jakiejkolwiek dyscypliny akademickiej.

 

Co ważne, test nie bazuje na ocenie umiejętności, które posiadamy jako wrodzone! To oznacza, że do HPAT możesz się odpowiednio przygotować oraz zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia medyczne

Jak przygotować się do HPAT?

Skuteczne przygotowanie do HPAT odbywa się na kilku płaszczyznach:

Strategia

Ilość przerobionych zadań nie zawsze idzie w parze z rozwojem i osiągnięciem lepszego wyniku przy kolejnym podejściu do HPAT. Oprócz samej nauki istotna jest dobra strategia przygotowania, która zakłada uwzględnienie zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej. Dobry nauczyciel lub kurs mogą przyczynić się do tego, że nauka będzie prostsza, a progres dużo większy.

Praktyka

Choć punkt ten nazywa się praktyka, to warto zacząć od tego, że odpowiednie przygotowanie pod kątem teoretycznym skutecznie przekłada się na osiąganie wyższych wyników z HPAT. Praktyka jest kluczowa, ale to jej połączenie z teoretycznym przygotowaniem z zakresu Critical Thinking, Interpersonal Understanding i Non-Verbal Reasoning przyniesie najlepsze efekty.

Ćwiczenie skupienia oraz tempa rozwiązywania zadań

Rozwiązanie kilku sekcji oddzielne, bez pilnowania czasu może dać błędne złudzenie, że HPAT jest znacznie prostszy niż rzeczywiście jest. Jeśli nie będziesz w stanie utrzymać skupienia i odpowiedniego tempa rozwiązywania zadań, to nie zdobędziesz wysokiego wyniku z HPAT.

Język angielski

Dla wielu osób język angielski jest barierą do osiągnięcia wysokiego wyniku. Niedostateczny poziom znajomości tego języka przyczyni się do tego, że będziesz mieć problem z rozumieniem poleceń i odpowiedzi, przez co będziesz tracić sporą część czasu oraz mieć problemy z wybraniem poprawnej odpowiedzi. Dodatkowo sekcja Interpersonal Understanding jest bardzo wrażliwa w kwestii różnic między słowami odnoszącymi się do ludzkich emocji i relacji - te słowa musisz opanować do perfekcji i nie tylko je rozumieć, ale także czuć.

Praca nad słabymi stronami i ich wzmacnianie

Sprawdź się w praktyce, odnajdź swoje słabe strony, pracuj nad nimi i … powtarzaj cały proces tak długo, aż Twoja słaba strona stanie się mocną. Pracuj mądrze. Korzystanie ze wsparcia specjalisty, które z zewnątrz, obiektywnie jest w stanie ocenić Twoje słabe i mocne strony, a także Twój progres, mogą mieć duże przełożenie na poprawę wyników HPAT.

HPAT - Kurs HPAT w Eduworld

Kurs HPAT w Eduworld

Na podstawie naszego doświadczenia oraz dogłębnej analizy wcześniejszych arkuszy, a także tego, jakie metody nauczania się sprawdzają, a jakie nie mają przełożenia na wyniki, przygotowaliśmy kurs HPAT, który kompleksowo przygotuje Cię do testu wstępnego na medycynę w Irilandii. W ramach naszego kursu holistycznie przygotujesz się do egzaminu. Nasi kursanci średnio poprawiają swoje wyniki o kilkanaście punktów. Jeśli chcesz na egzaminie czuć się pewnie, a pod koniec czerwca otrzymać ofertę od uczelni medycznej w Irlandii, to nasz kurs będzie dla Ciebie doskonałym wyborem.

Kurs HPAT z Eduworld

Dlaczego warto?

Holistyczne przygotowanie

nie tylko przygotujemy Cię do każdej sekcji testu HPAT, ale także zadbamy o Twoje świetne przygotowanie pod katem językowym oraz strategicznym.

Praca pod okiem specjalisty

chcesz mieć pewność, co do tego, że pracujesz nie tylko dużo, ale przede wszystkim mądrze? Nasz specjalista zadba o to, żeby Twoja nauka była mądra i poukładana, a umiejętności rosły z tygodnia na tydzień.

Indywidualne podejście

każdy z kursantów przychodzi do nas z innym zapleczem wiedzy oraz różnymi silnymi i słabszymi stronami. Przed rozpoczęciem zbadamy to, w jakim punkcie jesteś, a następnie przygotujemy indywidualny uszyty na miarę plan nauczania. Następnie będziemy monitorować Twój progres z lekcji na lekcję i dopasowywać program do Twoich potrzeb.

Specjalnie dobrane prace domowe

do domu będziesz dostawać precyzyjnie dobrane materiały, które sprawią, że będziesz przygotowywać się w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób do odpowiednich zadań HPAT.

Elastyczność

chcesz przełożyć zajęcia w trakcie kursu, żeby nie musieć rezygnować ze swoich planów? Nie ma problemu - wystarczy, że poinformujesz nas z wyprzedzeniem , a ustalimy satysfakcjonujący termin odrobienia zajęć. Nasz kurs HPAT jest elastyczny

HPAT - Kurs HPAT

Kurs HPAT

Zdalnie czy stacjonarnie?

W Eduworld czeka na Ciebie kurs HPAT nline. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz czas, który musiałbyś poświęcić na dojazdy, ale również możesz uczestniczyć w kursie podczas wakacyjnego wyjazdu z dowolnego miejsca na świecie.

 

Materialy

Podczas kursu dostarczymy Ci wszelkie niezbędne materiały - zarówno książki, materiały multimedialne, jak i dostęp do kilku tysięcy pytań zbliżonych do tych, które otrzymasz na egzaminie.

HPAT - Kurs HPAT

Czas trwania

Tak, jak w przypadku wszystkich innych, specyficznych egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe, tak i w tym przypadku każda osoba ma inne potrzeby orz przychodzi do nas z innym poziomem wiedzy i umiejętności, przez co określenie z góry czasu potrzebnego na przygotowanie jest niemożliwe. W Eduworld rozpoczęcie kursu jest poprzedzone testem i spotkaniem diagnostycznym, po którym określamy zalecaną liczbę zajęć. Dla większości osób odpowiednia liczba zajęć wynosi od 12 do 20 zajęć.

HPAT - Nie tylko kurs - przeprowadzimy Cię przez cały proces aplikacji.

Nie tylko kurs - przeprowadzimy Cię przez cały proces aplikacji.

Boisz się, że podejdziesz do nieodpowiednich przedmiotów na maturze, przegapisz deadline, nie skompletujesz niezbędnych dokumentów lub dostaniesz się na wymarzoną uczelnie, ale nie będziesz potrafił dopełnić formalności, aby się na nią zapisać?

 

Możemy Ci w tym wszystkim pomóc - przeprowadzimy Cię przez cały proces aplikacji od A do Z. Dzięki nam unikniesz niepotrzebnego stresu oraz przede wszystkim błędów, która zmarnują Twoją szansę na wymarzoną medycynę we Włoszech.

Formularz uniwersalny
Napisz do nas, a pomożemy Ci dostać się na studia za granicą
Home - Spełnienie marzeń masz na wyciągnięcie ręki

Spełnienie marzeń Masz na wyciągnięcie ręki

Nasza filozofia