Kurs IMAT - Studia medyczne we Włoszech - Eduworld
Bezpłatna konsultacja

Kurs IMAT

IMAT - Czym jest test IMAT

Czym jest test IMAT

IMAT to 100-minutowy test wstępny na medycynę i stomatologię we Włoszech. Test odbywa się w języku angielskim i składa się z 60 pytań. Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące testu IMAT - jego struktury; informacje praktyczne; tego, jak się skutecznie przygotować do egzaminu, to przeczytaj ten wpis do końca. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje, które mogą być dla Ciebie istotne.

IMAT - test wstępny na medycynę we Włoszech

IMAT - test wstępny na medycynę we Włoszech

Aż 12 włoskich uczelni oferuje medycynę w pełni po angielsku. Dodatkowo uniwersytety w Sienie i Rzymie (od roku 2023/24) oferują kierunek stomatologiczny prowadzony w 100% w języku angielskim. Aby dostać się na te kierunki musisz podejść do egzaminu IMAT. Test IMAT jest jedynym kryterium przyjęcia na medycynę i stomatologię we Włoszech - to oznacza, że ani Twoja średnia ocen, ani wyniki na maturze, nie mają ŻADNEGO znaczenia przy aplikacji na medycynę we Włoszech - jedynie IMAT.

IMAT - IMAT - data testu i termin publikacji wyników

IMAT - data testu i termin publikacji wyników

Test IMAT odbywa się w pierwszej połowie września (tego samego roku, w którym rozpoczyna się rok akademicki, na który aplikujesz). Wyniki testu IMAT są publikowane zazwyczaj około 20 września.

IMAT - IMAT - czy można napisać w Polsce?

IMAT - czy można napisać w Polsce?

Tak, do egzaminu możesz podejść w Warszawie. Oprócz tego IMAT możesz napisać w kilkudziesięciu centrach egzaminacyjnych rozlokowanych na całym świecie. Jeśli zdecydujesz się na napisanie egzaminu we Włoszech, wtedy musisz dokonać tego w uczelni Twojego pierwszego wyboru - pamiętaj o tym!

Jaka jest struktura testu IMAT?

IMAT jest podzielony na dwie główne sekcje:

Myślenie krytyczne oraz wiedza ogólna
Science - biologia, chemia matematyka i fizyka

Na tę część testu IMAT składa się 9 pytań - spotkasz się z 5 pytaniami w ramach Logical Reasoning i Problem Solving oraz 4 pytaniami dotyczącymi General Knowledge.

 

Część myślenia krytycznego dzieli się na Logical Reasoning (logiczne myślenie) oraz Problem Solving (rozwiązywanie problemów).

 

Logiczne myślenie obejmuje takie umiejętności jak: podsumowywanie i wyciąganie wniosków, identyfikację założeń, ocenę wpływu dodatkowych dowodów i wykrywanie błędów rozumowania. Zadania w tej części testu mają charakter pisemny.

 

Jeśli chodzi o obszar rozwiązywania problemów, spotkasz się z pytaniami dotyczącymi umiejętności numerycznych i przestrzennych. Ta część IMAT obejmuje trzy rodzaje zadań: a) odpowiednia selekcja informacji, której celem jest wybranie tylko tych informacji, które są niezbędne do znalezienia rozwiązania b) znajdywanie procedur, czyli znalezienie metody, której można użyć do uzyskania rozwiązania c) identyfikacja podobieństwa, gdzie wymagane jest zidentyfikowanie tych samych informacji przedstawionych w inny sposób.

 

IMAT zawiera 4 pytania dotyczące wiedzy ogólnej. Pytania znajdujące się w tej części mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin nauki. Wiele osób twierdzi, że przygotowanie się do tej sekcji nie jest możliwe ze względu na nieprzewidywalność tego, jakie zadania się pojawią. My w Eduworld nie zgadzamy się z tym - na podstawie naszego doświadczenia i analizy wcześniejszych arkuszy znaleźliśmy powtarzające się schematy. Jednak ich odkrycie jest bardzo trudne. Przykładowe zadania z tej sekcji testu IMAT znajdziesz poniżej.

 

Przygotowanie do pierwszej głównej sekcji - krytycznego myślenia i wiedzy ogólnej może mieć istotne znaczenie dla wyniku na całym teście IMAT, ponieważ stanowi ona prawie 20% punktacji z egzaminu Jako że wiele osób zaniedbuje przygotowanie do tej części IMAT - jest to Twoja szansa na zdobycie znacznej przewagi nad resztą kandydatów.

Tutaj czekają na Ciebie 23 pytania z biologii, 15 z chemii, 13 z matematyki i fizyki - na tę sekcję IMAT składa się łącznie 49 pytań.

Jeśli chodzi o biologię, głównymi obszarami będą: m. in. chemia istot żywych, komórka jako podstawa życia, bioenergetyka, rozmnażanie i dziedziczenie, dziedziczenie i środowisko, anatomia i fizjologia zwierząt i ludzi.


Co do chemii: budowa materii, budowa atomu, układ okresowy pierwiastków, wiązanie chemiczne, podstawy chemii nieorganicznej, reakcje chemiczne i stechiometria, roztwory, utlenianie i redukcja, kwasy i zasady, podstawy chemii organicznej.


Fizyka: miary, kinematyka, dynamika, mechanika płynów, termodynamika, elektrostatyka i elektrodynamika.


I wreszcie matematyka: algebra i zbiory liczbowe, funkcje, geometria, prawdopodobieństwo i statystyka.

Przykładowy test IMAT - kilka zadań

Oto kilka zadań z każdej sekcji testu IMAT.

Critical Thinking

I

5 pytań

Przykładowe pytania

General Knowledge

II

4 pytania

Przykładowe pytania

Biology

III

23 pytania

Przykładowe pytania

Chemistry

IV

15 pytań

Przykładowe pytania

1. . Any company that wishes to sell a new drug must provide the government with details of research about its safety and possible side effects. At present, this information is confidential, but there are plans to make it available to the public. While patients are surely entitled to more information about the drugs they are prescribed, this will also inevitably make public vital details about the ingredients of certain drugs and how they are manufactured. Drug companies are naturally reluctant to release this information to their competitors. Therefore, through fear of imitators, drug companies will no longer introduce new and important drugs into the country.
Which one of the following, if true, would most weaken the above argument?

 

A) There are sufficient drugs already on the market and so there is no necessity to introduce new ones.

B) The drug industry is a very competitive business and secrecy is vital if companies are to survive.

C) People may be reluctant to use certain drugs when they have fuller information about them.

D) People are better informed about the side effects of drugs abroad than they are in this country.

E) Strong patent laws prevent companies from using the information to create rival drugs.

2. The pasta that I buy in the local supermarket usually costs €1.60 per packet. This week the packet is marked '€0.20 off normal price'.
In addition the following sign is on display '10% off all bills when you spend
€10 or more'. Assuming that I spend over
€10 altogether, how much will the packet of pasta cost??

 

A) €1.26

B) €1.24

C) €1.30

D) €1.12

E) €1.18

3. What does the letter P stand for in the international organisation OPEC? 

 

A) Physics

B) Philosophy

C) Petroleum

D) Piracy

E) Plastics

4. Which one of these did Galileo NOT do?

 

A) Discover the movement of a pendulum produces a regular time measurement.

B Develop the telescope

C) Design an electric battery

D) Design a thermometer

E) Develop the microscope

5. In which of the following stages of mammalian respiration is CO2 released? 

1. Glycolysis
2. Anaerobic respiration
3. Krebs cycle

 

A) 3 only

B) 1 and 2 only

C) 1 only

D) 2 and 3 only

E) 2 only

6. Which of the following comes immediately after anaphase in mitosis?

 

A) Telophase

B Interphase

C) Prophase

D) Metaphase

E) Cytokinesis

7. The following are some compounds of nitrogen: NOCl, KNO2, NO2, NO2Cl, Ca(NO3)2
What oxidation numbers are shown by nitrogen in these compounds?

 

A) 3,4,5,6

B) 2,3,4,5

C) 2,3,4,5,6

D) 4,5,6

E) 3,4,5

8. Which of the following are correct about carbon to carbon bonds?

1. The length of carbon to carbon bonds increases in the order C≡C, C=C, C­C.
2. The strength of the C=C bond is less than twice the strength of the C­C bond.
3. The carbon atoms are joined by six electrons in the C≡C bond.

 

A) 2 and 3 only

B 1 and 3 only

C) 1,2 and 3

D) 1 and 2 only

E) 3 only

Chcesz przekonać się jak wygląda arkusz IMAT?

IMAT - Czy trudno jest przygotować się do testu IMAT?

Czy trudno jest przygotować się do testu IMAT?

IMAT jest specyficznym testem - w końcu kto z nas rozwiązywał w liceum zadania z zakresu krytycznego myślenia, czy też opanował ogrom zagadnień z wiedzy ogólnej? Egzamin IMAT jest trudny i wymaga odpowiedniego przygotowania. Wiele osób, mimo dużego potencjału i obszernej wiedzy z biologii i chemii, osiąga słabe lub przeciętne wyniki z IMAT, ponieważ lekceważy potrzebę przygotowania się.

 

Tak jak w przypadku każdego egzaminu, test wstępny na medycynę we Włoszech posiada swoją charakterystykę - powtarzalne rozwiązywanie odpowiednich zadań połączone z przygotowaniem z zakresu strategii rozwiązywania testu oraz przygotowaniem pod kątem językowym pozwoli na osiągnięcie wysokich wyników z testu IMAT i umożliwi walkę o dostanie się na topowe uczelnie we Włoszech.

Jak przygotować się do IMAT?

Odpowiednie przygotowanie do egzaminu IMAT skupia się na trzech płaszczyznach:

Przygotowanie do IMAT pod kątem wiedzy

Wiele osób myślących o studiach medycznych ma stosunkowo dobry fundament w postaci dość obszernej wiedzy z zakresu biologii i chemii. Mimo to, część tematów pojawiających się na IMAT z zakresu tych dwóch przedmiotów nie jest przerabiana w polskich liceach. Dodatkowo wiele zagadnień wymaga powtórki, czy uzupełnienia luk w wiedzy.

 

Pytania z biologii i chemii stanowią połowę pytań w całym teście IMAT. Pozostała część pytań obejmuje matematykę (4 pytania) i fizykę (4 pytania) oraz wiedzę ogólną wraz z krytycznym myśleniem (razem aż 22 pytania). Przygotowanie do matematyki i fizyki jest również istotne, ale to osoby odpowiednio przygotowane do sekcji wiedzy ogólnej i logicznego myślenia pozwalają uzyskać największą przewagę nad resztą kandydatów. Pytania z wiedzy ogólnej obejmują bardzo wiele, całkowicie oderwanych od siebie, dziedzin. Mądre przygotowanie i skupienie się na tych zagadnieniach, które pojawią się z największym prawdopodobieństwem, pozwalają na zwiększenie szans na wysoki wynik na egzaminie. Przygotowanie do sekcji krytycznego myślenia, to przede wszystkim zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania zasad logiki oraz poznanie schematów zadań pojawiających się na IMAT - jest to proces wymagający mądrego przygotowania i bez wsparcia odpowiedniego nauczyciela przygotowanie się do tej części może być trudne.

Przygotowanie do IMAT pod kątem strategicznym

Oprócz samych pytań, które są mocno specyficzne dochodzi również czas trwania egzaminu - 100 minut na 60 zadań to niewiele czasu. Na podstawie naszego doświadczenia wiemy, że dobra strategia przyczynia się do większej skuteczności - bezpośrednio przez mądrość zdobytą przy rozwiązywaniu zadań oraz pośrednio przez poczucie pewności, które daje.

Przygotowanie do IMAT pod kątem języka angielskiego

Możesz mieć wiedzę ze wszystkich sekcji, które pojawiają się w ramach testu wstępnego na medycynę we Włoszech, ale bez odpowiedniej znajomości języka angielskiego uzyskanie wysokiego wyniku będzie niemożliwe. IMAT trwa 100 minut i składa się na niego 60 zadań, wśród których są krótkie pytania, ale także dłuższe i bardziej złożone. Jeśli będziesz tracić czas na kilkukrotne czytanie poleceń i nie będziesz rozumieć pytań i odpowiedzi, to niestety Twoje szanse na wysoki wynik z IMAT są znikome.

 

Podczas naszego autorskiego kursu IMAT przygotujemy Cię kompleksowo do tych trzech płaszczyzn egzaminu. Jeśli chcesz zmaksymalizować swoje szanse na dostanie się na studia medyczne we Włoszech, to poznaj charakterystykę naszego holistycznego kursu IMAT.

IMAT - Kurs IMAT w Eduworld

Kurs IMAT w Eduworld

Na podstawie naszego doświadczenie oraz dogłębnej analizy wcześniejszych arkuszy przygotowaliśmy kurs IMAT, który kompleksowo przygotuje Cię do testu wstępnego na medycynę we Włoszech. W ramach naszego kursu holistycznie przygotujesz się do egzaminu. Nasi kursanci średnio poprawiają swoje wyniki o kilkanaście punktów. Jeśli na egzaminie chcesz czuć się pewnie, a pod koniec września otrzymać ofertę od topowych uczelni we Włoszech, to trafiłeś w odpowiednie miejsce!

Kurs IMAT z Eduworld - dlaczego warto?

Holistyczne przygotowanie

przygotujemy Cię zarówno pod kątem merytorycznym, strategicznym jak i językowym. Przygotujemy Cię do każdej części testu IMAT: krytycznego myślenia, wiedzy ogólnej, biologii, chemii, matematyki i fizyki.

Indywidualne podejście

każdy z kursantów przychodzi do nas z innym zapleczem wiedzy oraz różnymi silnymi i słabszymi stronami. Przed rozpoczęciem zbadamy to, w jakim punkcie się znajdujesz, abyśmy mogli obrać najskuteczniejszą drogą na wymarzone studia medyczne we Włoszech. Przygotujemy indywidualny, uszyty na miarę plan przygotowania do IMAT. Następnie będziemy monitorować Twój progres z lekcji na lekcję i dopasowywać program do Twoich potrzeb.

Skuteczna nauka

na podstawie analizy wcześniejszych arkuszy znaleźliśmy powtarzające się schematy w egzaminie IMAT. Wiemy na jakich tematach i kwestiach musisz się skupić, żeby uzyskać wysoki wynik.

Specjalnie dobrane prace domowe

do domu będziesz dostawać precyzyjnie dobrane materiały, które sprawią, że będziesz przygotowywać się w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób do odpowiednich tematów IMAT.

Praktyka

przygotowując się z nami będziesz mieć dostęp do kilku tysięcy pytań (a wśród nich do ponad 2.000 pytań stworzonych przez nas podstawie analizy wcześniejszych egzaminów).

Elastyczność

chcesz przełożyć zajęcia w trakcie kursu, żeby nie musieć rezygnować ze swoich planów? Nie ma problemu - wystarczy, że poinformujesz nas z wyprzedzeniem, a ustalimy satysfakcjonujący termin odrobienie zajęć. Nasz kurs IMAT jest elastyczny.

IMAT - Kurs IMAT - online czy stacjonarnie?

Kurs IMAT - online czy stacjonarnie?

W Eduworld czeka na Ciebie kurs IMAT online. Dzięki temu nie tylko oszczędzisz czas na dojazdy, ale również możesz uczestniczyć w kursie, podczas np. wakacyjnego wyjazdu z dowolnego miejsca na świecie.

IMAT - Kurs IMAT - materiały

Kurs IMAT - materiały

Podczas kursu dostarczymy Ci wszelkie niezbędne materiały. Zarówno książki jak i materiały multimedialne, które pozwolą na kompleksowe przygotowanie do testu wstępnego na medycynę we Włoszech.

IMAT - Kurs IMAT - czas trwania

Kurs IMAT - czas trwania

Każda osoba ma inne potrzeby, z tego względu nie da z góry określić się jaka liczba zajęć będzie odpowiednia. Dlatego przygotowanie do IMAT z Eduworld jest poprzedzone testem i spotkaniem diagnostycznym, po którym określamy zalecaną liczbę zajęć. Dla większości osób odpowiednia liczba zajęć wynosi od 12 do 20 zajęć.

IMAT - Nie tylko kurs IMAT - przeprowadzimy Cię przez cały proces aplikacji

Nie tylko kurs IMAT - przeprowadzimy Cię przez cały proces aplikacji

Boisz się, że nadasz nieodpowiedni priorytet uczelniom, przegapisz deadline, nie skompletujesz niezbędnych dokumentów lub dostaniesz się na wymarzoną uczelnie, ale nie będziesz potrafić dopełnić formalności, aby na tę uczelnię się zapisać?

 

Możemy Ci w tym wszystkim pomóc - przeprowadzimy Cię przez cały proces aplikacji od A do Z. Dzięki nam unikniesz niepotrzebnego stresu oraz przede wszystkim błędów, która zmarnują Twoją szansę na wymarzoną medycynę we Włoszech.

IMAT - Medycyna we Włoszech - dlaczego warto?

Medycyna we Włoszech - dlaczego warto?

Nauka na prestiżowych uczelniach, przygoda życia, opanowanie języka angielskiego i włoskiego do perfekcji. Dodatkowo warto wiedzieć, że średnie zarobki lekarza we Włoszech wynoszą 8980€ miesięcznie. Nie przez przypadek studia medyczne we Włoszech z roku na rok zyskują coraz większe zainteresowanie! 

IMAT - Plan B

IMAT - Plan B

Zawsze dobrze jest mieć plan B - szczególnie w przypadku tak konkurencyjnego kierunku jak medycyna czy stomatologia we Włoszech. Choć zdecydowana większość naszych aplikantów (ponad 90%) dostaje się na medycynę we Włoszech, to plan B jest wskazany i sprawi, że przy podejściu do egzaminu nie będziesz czuć dużej presji. Stworzymy plan B dopasowany do Twoich preferencji oraz predyspozycji.

Formularz uniwersalny
Napisz do nas, a pomożemy Ci dostać się na studia za granicą
Home - Spełnienie marzeń masz na wyciągnięcie ręki

Spełnienie marzeń Masz na wyciągnięcie ręki

Nasza filozofia